“Tak co to celé předělat úplně odznova?” Tato osudová věta zahodila téměř dodělané webové stránky založené na staromodním UWC vzhledu do koše a otevřela prostor k experimentaci se zcela unikátní prezentací české národní komise.

Vymýšlet prezentaci pro výběrové řízení je jak navrhovat knižní obálku. Jde však o obálku pro velice jedinečnou knížku. Naše knížka nabízí příběh, který bude překvapivě vyprávěn každým člověkem zcela jinak. Přesto však každé z těchto vyprávění bude mít něco společného. V každém příběhu se totiž bude skrývat recept, jak vytvořit svět, ve kterém lidi ze všech zemí světa žijí v míru a sdílejí jednu udržitelnou budoucnost.

Nyní je však třeba vymyslet, jakou obálku vybrat této knížce, aby oslovila toho správného čtenáře. Kterou součást příběhu či hodnot obsažených v příběhu knihy vyobrazit na její titulní stránce? Mohli bychom dokonce skrze obálku dát možnost čtenářům zažít část onoho příběhu a ujistit je tak, že toto je pro ně opravdu správná kniha k přečtení?

My jsme samozřejmě nepracovali na obálce knihy, ale na webových stránkách a vizuální prezentaci pro výběrové řízení, které se však od obálky knihy příliš neliší. Knížka se tak stává příhodnou metaforou pro dva roky studia na školách UWC a obálkou není myšleno nic jiného než způsob, jak tyto dva roky prezentovat potenciálním uchazečům. V minulosti jsme mohli vídat prezentaci výběrového řízení založenou na sloganech jako “dokonči své střední studium v zahraničí”, “udělej si kamarády z celého světa” a nebo “získej prestižní mezinárodní maturitu”.

Nám to však nedalo položit si otázku: Je toto opravdu tím, co dělá studium na školách UWC unikátním? Odpověd překavpivě zněla ne. Programů ke studiu v zahraničí je dnes nepočítaně, kamarády z celého světa si dnes může přes internet udělat každý, kdo umí trochu anglicky, a mít možnost maturovat z IB dnes nabízí kdejaká mezinárodní škola včetně několika u nás.

Co tedy dělá školy UWC opravdu speciálními? K zodpovězení této otázky se musíme vrátit k samotnému jádru existence hnutí UWC. Vizí bylo vytvořit komunitu, kde se lidé rozmanitého původu budou moci vzdělávat a sdílet společné hodnoty. Tato mise s cílem vytvořit svět míru a udržitelného rozvoje a její realizování skrze vzdělávání je stále něčím ve světě ojedinělým. Proto jsme se také v tomto roce rozhodli zaměřit se na komunikaci této jedinečné stránky našim uchazečům.

Ve spolupráci se studenty z UWC Maastricht byla vytvořena kresba na školní tabuli, která obsahuje jak prvky odkazující na realitu, kterou se hnutí UWC snaží smazat ze světa, tak i způsob, kterým tento obraz bude ze světa smazán – díky vzdělávání.

Doufáme, že v letošním roce dokážeme oslovit nejen větší množství uchazečů, ale hlavně uchazečů, kteří dokáží prožít svůj UWC příběh v plném rozsahu, tak jak ho prostředí na UWC nabízí. Abychom toho docílili, sdílejte prosím v letošním roce své myšlenky o UWC se společnou značkou: #ERASEHATE