„Vrátím se zpět a budu studovat medicínu v Praze,“ pamatuji si, jak jsem všem horlivě říkala v závalu dojetí. Odjížděla jsem nadšeně do Indie a měla jsem jasnou představu, co bych chtěla dělat potom. Moje vize o budoucnosti však všichni přijímali se shovívavým úsměvem – „jo, ty už se vracet na vejšku do ČR nebudeš“. Přitom jsem v té době neměla ani ponětí, jak bude vypadat mé studium v Indii. Neměla jsem skoro žádné informace o IB Diploma, podle kterého se na UWC školách vyučuje. Tedy spíše jsem to pořádně nechápala. Představovala jsem si to všechno tak nějak velmi zjednodušeně a vůbec jsem si neuvědomovala, že v té Indii tak nějak i odmaturuji a ukončím středoškolské studium. Netušila jsem, že se mi najednou otevře mnoho dveří, o kterých jsem ani netušila, že existují. A najednou jsem mohla studovat v USA, Anglii, Jihoafrické republice...

O to víc mě udivilo, že jsem se plná emocí ze zakončení dvou naprosto nepopsatelných let života v Indii objevila na Krajském úřadě Vysočina žádající o nostrifikaci, abych mohla studovat na té medicíně v Praze. Vše se dělo tak nějak rychle. Ovšem to už předbíhám.

V Indii jsem si jako z jeden ze svých předmětů zvolila češtinu formou samostudia. (Ano, kvůli mým budoucím plánům.) To bych asi doporučila všem, kteří tak nějak koketují s myšlenkou, že by chtěli studovat na UWC a pak se vrátit zpátky do ČR. Ačkoliv se v mnoha ohledech výuka češtiny lišila od toho, jak by probíhala na mém předešlém gymnáziu, absolvování tohoto předmětu mi pak ušetřilo mnoho práce v nostrifikaci mého středoškolského vzdělání.

V celém tom spěchu na konci roku, kdy jsem se horlivě připravovala na svou IB maturitu, jsem si duchaplně uvědomila, že pokud se opravdu chci vrátit do ČR, potřebuji si zařídit apostilu na svoji maturitu, což je v podstatě takové ověření platnosti IB maturity. Další velmi užitečná věc!

A teď se vraťme zpátky ke Krajskému úřadu Vysočina. Ověřenou platnost maturitního vysvědčení jsem již měla, ale ještě jsem potřebovala uznání, že vzdělání mi poskytnuté na UWC Mahindra College of India je ekvivalentní ke studiu na střední škole v ČR. V dnešní době je již IB Diploma poměrně známá i v českém prostředí. Tedy pan úředník na krajském úřadě již měl jakési povědomí o tom, co IB Diploma obnáší. Ovšem i přesto po mně vyžadoval důkladné popsání náplně vzdělání na UWC škole v Indii. Trochu se zabýval tím, zda čeština studovaná formou samostudia může být uznána za ekvivalentní češtině vyučované na středních školách v ČR, ale nakonec mi po týdnu vyšlo vyrozumění, že moje maturitní vysvědčení je nostrifikováno. Domnívám se, že tomu přispěl i fakt, že jsem v té době byla přijata na 1.lf UK. A hurá na medicínu!

Nostrifikace se řeší na jednotlivých odborech školství krajských úřadů. Tedy ačkoliv by postup měl být víceméně jednotný, postup úředníků se v různých krajích může trochu lišit.

Na závěr bych ráda zmínila to, že student, který studoval a odmaturoval v zahraničí a teď se uchází o vzdělání v ČR, má na většině fakultách vysokých škol právo zažádat o mimořádný termín přijímacího řízení, aby měl šanci dohnat případné rozdíly ve vzdělání. Dále bych také ráda zdůraznila, že k přijímacím zkouškám by mělo stačit úředně přeložené maturitní vysvědčení a nostrifikace může být dodána až později. Je dobré se na toto informovat na studijním oddělení dané fakulty.

Ačkoliv to obnáší nějaké to běhání po úřadech, návrat zpátky do ČR není nemožný. Jde to! A teď už i celkem snadno.