UWC_WEB_Propaganda_Icons

Hnutí

UWC Czech National Committee (UWC Česko) je nestátní neziskovou organizací, která je zapojena do mezinárodního hnutí United World Colleges jako tzv. národní komise, které se mimo jiné zaměřuje na zajišťování výběrových řízení pro studium na školách United World Colleges (také „UWC“). Aby byla zajištěna dostupnost tohoto vzdělání, tak je studium na mezinárodních školách UWC financováno prostřednictvím stipendií (od 50 % – 100 % nákladů). Jsme zpravidla čeští absolventi škol United World Colleges, ale také absolventi z jiných zemí, kteří nyní žijeme v České republice a snažíme se předávat odkaz hnutí United World Colleges dále.

United World Colleges je mezinárodní hnutí osmnácti škol, národních komisí ve více než 140 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“ (hodnoty UWC hnutí). Na našich stránkách naleznete jak informace o studiu českých studentů na školách UWC, tak informace o výběrovém řízení, při kterém naše organizace UWC Czech National Committee každoročně vybírá nové české stipendisty.

ZAPOJTE SE TAKY!!!

UWC_WEB_Propaganda_Icons32

Vzdělávání

Mezinárodní školy United Worl Colleges, na které vysíláme české studenty, bez výjimky nabízejí akademický program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Dvouletý středoškolský vzdělávací program International Baccalaureate se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně je celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám. Studium na mezinárodních školách United World Colleges je považováno prestižními americkými univerzitami za jedno z nejlepších forem středoškolského vzdělávání na světě.

Na mezinárodních školách United World Colleges se potkáte nejenom s výjimečným vzdělávacím systémem, ale také s výjimečnými spolužáky z celého světa. Našim cílem je nejenom poskytnout špičkové vzdělání, ale také příležitost, jak poznat celý svět, který je na školách zastoupen jak studenty tak i lektory z celého světa (zpravidla je na každé škole zastoupeno kolem 90 národností).

ZKUSTE TO TAKY!!!

UWC_WEB_Propaganda_Icons2

Komunita

Maturitou spojení českých studentů s hnutím UWC nekončí. Pro valnou většinu se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí. Komunita také úspěšně funguje jako zdroj rady a pomoci pro současné české studenty UWC. Co také máme společného, je chuť potkávat se a čas od času se v přátelském duchu připomenout jeden druhému. Tradiční letní a zimní sraz je skvělou příležitostí pro setkání současných i bývalých studentů.

PŘIDEJTE SE K NÁM!!!

Výběrové řízení

UWC Česko vyhlašuje výběrové řízení o stipendia ke studium na školách United World College v období 2021-2023. V letošním roce budeme soutěžit o následující stipendia (aktualizováno 8.12.2020):

 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Atlantic (Velká Británie)
 • UWC Changshu (Čína)
 • UWC Costa Rica (Kostarika)
 • UWC East Africa (Tanzanie)
 • UWC ISAK Japan (Japonsko)
 • Li Po Chun UWC (Hong Kong)
 • UWC Maastricht (Nizozemí)
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)

Upozorňujeme, že stipendia se kofinancují a konečná nabídka stipendií se může změnit. Elektronická přihláška do prvního kola výběrového řízení je otevřena od 1. listopadu 2020 do 17. ledna 2021Upozorňujeme, že student musí splnit podmínky výběrového řízení (viz níže). UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí 70 až 100 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.


Podmínky

Výběrová kritéria

Uchazeč je posuzován čistě na základě osobnostních a intelektuálních ukazatelů. Mělo by se jednat o vyrovnanou osobnost schopnou harmonického rozvoje. Mnohostranný program UWC by nemohl plně uspokojit uchazeče zaměřeného jen na dosahování vynikajících studijních výsledků, ani toho, kdo sleduje jiný vyhraněný životní zájem (např. vrcholového sportovce, špičkovou koncertní umělkyni apod.).

Základní podmínky

 • věk 16-17 let k 1.9.2021 (datum narození 2.9.2003 a mladší)
 • ovládat základy anglického jazyka;
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit;
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení;
 • navštěvovat střední školu v České republice;
 • být akademicky zdatný
 • podat přihlášku do 17. ledna 2021
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastoručním podpisem zákonného zástupce.

Prominutí poplatku

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tom případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

Financování stipendií

Výše stipendia je závislá na finančních možnostech rodiny studenta; v ekonomicky odůvodněných případech (hmotná nouze, děti z dětských domovů atp.) může být uděleno až plné stipendium. Roční příspěvky rodičů se u studentů vybraných v roce 2020 pohybují od 60.000 Kč do 200.000 Kč.

Jak se přihlásit

Vyplň přihlášku

Pokud uchazeč splňuje podmínky výběrového řízení, tak uzbývá nejdůležitější krok – včas vyplnit přihlášku! Přihlášku do prvního kola lze podávat pouze elektronicky. Pokud máte obecné dotazy ohledně výběrového řízení, kontaktujte Irenu Beerovou. Pokud máte technické potíže s elektronickou přihláškou, obraťte se na Emanuela Buzka.

Obsah přihlášky

 • popis mimoškolních aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky,
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „Kdo jsem?“ (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „You cannot choose your family“ (v angličtině, nebojte se být osobní),
 • kontakt na třídního učitele včetně telefonického spojení a emailu,
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení.

Průběh

První kolo

V prvním kole se posuzují elektronické přihlášky uchazečů. Výběrová komise především posuzuje, zda uchazeč(ka) dodal(a) veškeré potřebné dokumenty (viz „Podmínky“ a „Jak se přihlásit“). Pokud uchazeč(ka) jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení. Do druhého kola postoupí zpravidla 30 uchazečů.

Druhé kolo

Druhé kolo se uskuteční v sobotu 20. února 2021 v prostorách Prague College v Praze (Polská 10, Praha 2). Vybraní studenti z prvního kola budou pozváni prostřednictvím emailu. Prezence je v 8:45, zahájení první aktivity pak v 9:30. Druhé kolo výběrového řízení je rozděleno do pěti aktivit:

 • interview v angličtině (individuální)
 • interview v češtině (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • test všeobecných znalostí a diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Hodnotitelé sledují uchazeče z mnoha hledisek. Podrobná kritéria hodnocení nezveřejňujeme. Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů, kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií a pozve je do třetího kola.

Třetí kolo

Třetí kolo se uskuteční v sobotu 6. března 2021 v prostorách Prague College, Polská 10, Praha 2. Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací.
Přihlásit se – Elektronická PŘIHLÁŠKa

Elektronická přihláška je dostupná také na https://apply.uwc.org/prog/cesko/, v tomto roce využíváme novou platformu pro zasílání přihlášek do výběrového řízení, která je společná pro většinu UWC National Committees. Aby bylo možné přihlášku vyplnit, tak je v prvé řadě nutné se na uvedeném odkazu zaregistrovat („REGISTRATON“), následně potvrdit emailovou adresu a doplnit svůj profil, který zkontroluje splnění základních podmínek pro účast „Complete eligibility profile“. Poté bude možné vyplnit přihlášku do našeho výběrového řízení. HODNĚ ŠTĚSTÍ, good luck, viel glück, in bocca al lupo, амжилт хүсье, succes, bonne chance, powodzenia, buena suerte, lycka till, lykke til, удачи,bahati njema, सौभाग्य, 幸運を, โชคดี, veľa šťastia … :).

Naše školy

123456781491011121316THAJSKOJAPONSKOTANZANIE (1)

Zážitky studentů

  Blog UWC Česko

  Blog UWC Česko

  • První dojmy z UWC v Maastrichtu
   V rychlosti jsme si zabalily posledních pár triček, vytiskly letenky a hurá na letiště. Loučení bylo těžké, ale naše očekávání ještě větší. Hned první den…
  • Jeden den na UWC v Hongkongu
   15750391_1257062921052952_1270016707_n
   Studium na Li Po Chun UWC v Hongkongu by se dalo docela dobře ilustrovat i na jediném dni. Například dnes – vstanu stále unavená po…
  • Studium v Arménii není brnkačka
   Studium v Arménii není brnkačka
   Jaké to je studovat na UWC? Přečtěte si rozhovor z Lidových novin s naším studentem na UWC v Arménii Aldinem.

  Blogy studentů & UWC v médiích

  V českých médiích

  Kontakty

  UWC Czech National Committee

  Kafkova 346/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
  IČ: 69342504, DIČ: CZ69342504
  tel. 777 991 131, 604 280 373
  email: uwc@uwc.cz
  bank account (IBAN): CZ3155000000001896332001
  SWIFT code: RZBCCZPP
  bank name: Raiffeisen bank
  transparentní účet: 1896332001/5500

  • Martin Martínek (předseda)
  • martin.martinek@uwc.cz
  • Irena Beerová (výběrové řízení)
  • selections@uwc.cz
  • Radomír Špok (finance)
  • radomir.spok@uwc.cz
  • Emanuel Buzek (networking & web)
  • emanuel.buzek@uwc.cz
  • Klára Vyhnánková (student relations)
  • klara.vyhnankova@uwc.cz

  Partneři

  praguecollege
  Nadační Fond Rodiny Orlických