UWC_WEB_Propaganda_Icons

Hnutí

UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí osmnácti škol, národních komisí ve více než 140 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“ (hodnoty UWC hnutí). Na našich stránkách naleznete jak informace o studiu českých studentů na školách UWC, tak informace o výběrovém řízení, při kterém naše organizace UWC Czech National Committee každoročně vybírá nové české stipendisty.

UWC_WEB_Propaganda_Icons32

Vzdělávání

Školy UWC, na které vysíláme české studenty, bez výjimky nabízejí akademický program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Tento dvouletý program se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně je celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám.

UWC_WEB_Propaganda_Icons2

Komunita

Maturitou spojení českých studentů s hnutím UWC nekončí. Pro valnou většinu se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí. Komunita také úspěšně funguje jako zdroj rady a pomoci pro současné české studenty UWC. Co také máme společného, je chuť potkávat se a čas od času se v přátelském duchu připomenout jeden druhému. Tradiční letní a zimní sraz je skvělou příležitostí pro setkání současných i bývalých studentů.

Výběrové řízení

UWC Česko vyhlašuje výběrové řízení na studium na UWC v období 2020-2022. V letošním roce se soutěží o stipendia na následující školy:

 • UWC Red Cross Nordic (Norsko)
 • UWC South East Asia (Singapur)
 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)
 • UWC Changshu (Čína)
 • UWC Mahindra (Indie)
 • UWC Dilijan (Arménie)
 • UWC East Africa (Tanzánie)

Upozorňujeme, že stipendia se kofinancují a konečná nabídka stipendií se může změnit. Elektronická přihláška do prvního kola výběrového řízení bude otevřena od 1. listopadu 2020 do 17. ledna 2020. Upozorňujeme, že student musí splnit podmínky výběrového řízení (viz níže). UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí 70 až 100 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.

Podmínky

Výběrová kritéria

Uchazeč je posuzován čistě na základě osobnostních a intelektuálních ukazatelů. Mělo by se jednat o vyrovnanou osobnost schopnou harmonického rozvoje. Mnohostranný program UWC by nemohl plně uspokojit uchazeče zaměřeného jen na dosahování vynikajících studijních výsledků, ani toho, kdo sleduje jiný vyhraněný životní zájem (např. vrcholového sportovce, špičkovou koncertní umělkyni apod.).

Základní podmínky

 • věk 16-17 let k 1.9.2021 (datum narození 2.9.2003 a mladší)
 • ovládat základy anglického jazyka;
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit;
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení;
 • navštěvovat střední školu v České republice;
 • být akademicky zdatný
 • podat přihlášku do 17. ledna 2021
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastoručním podpisem zákonného zástupce.

Prominutí poplatku

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tom případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

Financování stipendií

Výše stipendia je závislá na finančních možnostech rodiny studenta; v ekonomicky odůvodněných případech (hmotná nouze, děti z dětských domovů atp.) může být uděleno až plné stipendium. Roční příspěvky rodičů se u studentů vybraných v roce 2019 pohybují od 60.000 Kč do 200.000 Kč.

Jak se přihlásit

Vyplň přihlášku

Pokud uchazeč splňuje podmínky výběrového řízení, tak uzbývá nejdůležitější krok – včas vyplnit přihlášku! Přihlášku do prvního kola lze podávat pouze elektronicky. Pokud máte obecné dotazy ohledně výběrového řízení, kontaktujte Irenu Beerovou. Pokud máte technické potíže s elektronickou přihláškou, obraťte se na Emanuela Buzka.

Obsah přihlášky

 • strukturovaný životopis uchazeče (v angličtině),
 • popis aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky, případně podložený dobrozdáním vedoucích těchto aktivit, vysvědčeními, diplomy apod. (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „Kdo jsem?“ (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „You cannot choose your family“ (v angličtině, nebojte se být osobní),
 • krátké zamyšlení nad tím, proč preferuji školu v zemi, kterou jsem uvedl, případně, proč žádnou zemi nepreferuji,
 • kontakt na třídního učitele včetně telefonického spojení a emailu,
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení.

Průběh

První kolo

V prvním kole se posuzují elektronické přihlášky uchazečů. Výběrová komise především posuzuje, zda uchazeč(ka) dodal(a) veškeré potřebné dokumenty (viz „Podmínky“ a „Jak se přihlásit“). Pokud uchazeč(ka) jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení. Do druhého kola postoupí zpravidla 30 uchazečů.

Druhé kolo

Druhé kolo se uskuteční v sobotu 8. února 2020 v prostorách Prague College v Praze (Polská 10, Praha 2). Vybraní studenti z prvního kola budou pozváni prostřednictvím emailu. Prezence je v 8:45, zahájení první aktivity pak v 9:30. Druhé kolo výběrového řízení je rozděleno do pěti aktivit:

 • interview v angličtině (individuální)
 • interview v češtině (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • test všeobecných znalostí a diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Hodnotitelé sledují uchazeče z mnoha hledisek. Podrobná kritéria hodnocení nezveřejňujeme. Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů, kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií a pozve je do třetího kola.

Třetí kolo

Třetí kolo se uskuteční v sobotu 22. února 2020 v prostorách Prague College, Polská 10, Praha 2. Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací.
Elektronická přihláška bude otevřena v listopadu 2020

Naše školy

123456781491011121316THAJSKOJAPONSKOTANZANIE (1)

Zážitky studentů

  Blog UWC Česko

  Blog UWC Česko

  • První dojmy z UWC v Maastrichtu
   V rychlosti jsme si zabalily posledních pár triček, vytiskly letenky a hurá na letiště. Loučení bylo těžké, ale naše očekávání ještě větší. Hned první den…
  • Jeden den na UWC v Hongkongu
   15750391_1257062921052952_1270016707_n
   Studium na Li Po Chun UWC v Hongkongu by se dalo docela dobře ilustrovat i na jediném dni. Například dnes – vstanu stále unavená po…
  • Studium v Arménii není brnkačka
   Studium v Arménii není brnkačka
   Jaké to je studovat na UWC? Přečtěte si rozhovor z Lidových novin s naším studentem na UWC v Arménii Aldinem.

  Blogy studentů & UWC v médiích

  V českých médiích

  Kontakty

  UWC Czech National Committee

  Kafkova 346/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
  IČ: 69342504, DIČ: CZ69342504
  tel. 777 991 131, 604 280 373
  email: uwc@uwc.cz
  bank account (IBAN): CZ3155000000001896332001
  SWIFT code: RZBCCZPP
  bank name: Raiffeisen bank
  transparentní účet: 1896332001/5500

  • Martin Martínek (předseda)
  • martin.martinek@uwc.cz
  • Irena Beerová (výběrové řízení)
  • selections@uwc.cz
  • Radomír Špok (finance)
  • radomir.spok@uwc.cz
  • Emanuel Buzek (networking & web)
  • emanuel.buzek@uwc.cz
  • Klára Vyhnánková (student relations)
  • klara.vyhnankova@uwc.cz

  Partneři

  praguecollege
  Nadační Fond Rodiny Orlických