UWCanim-Recovered


United World Colleges (UWC) je síť 18 prestižních středních škol s unikátním vzdělávacím programem. 🎓

Každý rok umožníme několika českým studentům vycestovat na některou z UWC škol a získat vzdělání společně s lidmi z více než 150 zemí. 🌎 🌍 🌏

Získej stipendium na UWC a dokonči poslední dva roky střední školy v zahraničí i ty. 💫


United World Colleges (UWC) je sítí 18 prestižních středních škol s unikátním vzdělávacím programem. 🎓

Každý rok umožníme několika českým studentům vycestovat na některou ze škol UWC a vzdělávat se tak společně s lidmi z více než 150 zemí. 🌎 🌍 🌏

Získej stipendium na UWC a dokonči poslední dva roky střední školy v zahraničí i ty. 💫


KDO JSME?

UWC Czech National Committee (UWC Česko) je nestátní neziskovou organizací, která je součástí mezinárodního hnutí United World Colleges (UWC). UWC sestává z 18 škol, národních komisí ve více než 150 zemích a celosvětové komunity absolventů, kteří věří, že vzdělání může sloužit jako prostředek k propojování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru ve světě a udržitelné budoucnosti (hodnoty UWC). 

UWC Česko je především komunita českých, ale i zahraničních absolventů UWC žijících v Česku, které spojuje odkaz a hodnoty UWC. UWC Česko jakožto národní komise každoročně organizuje výběrové řízení pro studium na školách United World Colleges a zajišťuje dodatečné finanční prostředky na krytí stipendií.


18


škol UWC na
4 kontinentech


150


různých kultur
a národností


60 000 


absolventů
po celém světě

UWC ŠKOLY

Síť škol UWC se nachází na 4 různých kontinentech a v jejích 18 školách každý rok dostane vzdělání více než 10 500 studentů. Každá ze škol má svůj vlastní odlišný charakter a identitu, ovlivněnou hostitelskou zemí, specifickým prostředím, kulturním kontextem a svou komunitou.

 

UWC PEARSON COLLEGE ) UWC USA UWC COSTA RICA UWC ATLANTIC COLLEGE UWC MAASTRICHT UWC RED CROSS NORDIC UWC ROBERT BOSH COLLEGE UWC ADRIATIC UWC MOSTAR UWC EAST AFRICA UWC DILIJAN UWC MAHINDRA COLLEGE UWC SOUTH EAST ASIA UWC TAHILAND UWC LPC HONG KONG UWC ISAK JAPAN UWC CHANGSHU CHINA UWC OF SOUTHERN AFRICA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zatímco každá škola UWC je něčím unikátní, všechny spojují hodnoty UWC a také jejich akademický program. Na každé z těchto 18 škol tak studenti skládají zkoušky mezinárodní maturity International Baccalaureate (IB), která se v mnohém liší od maturity a způsobu výuky v Česku. Studenti jsou skrze IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a také k mezioborovým úvahám.

IB je celosvětově uznávaná a prestižní forma středoškolského vzdělávacího programu zakončeného maturitou, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Prestižní americké univerzity rády vybírají mezi absolventy UWC a nabízejí jim možnosti stipendií. V roce 2000 byl zahájen speciální stipendijní program pro studenty UWC, kteří tak mohou díky Davis UWC Scholarship pokračovat ve studiu na jedné z 99 amerických univerzit. 

Naši absolventi se například v minulosti úspěšně dostali napříč obory na následující univerzity:

Artboard-1-1

ABSOLVENTI

I po dokončení programu IB na jedné z 18 škol však spojení s naší UWC Česko nekončí. Pro valnou většinu absolventů se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí. Komunita také úspěšně funguje jako zdroj pomoci pro současné české studenty UWC. Máme stále mnoho společného, chuť se potkávat a čas od času se v přátelském duchu připomenout jeden druhému. Tradiční letní a zimní sraz je tak skvělou příležitostí pro setkání současných i bývalých studentů.

307698448_2229344203894528_6073192981039904553_n

Pavel Vyhnánek

UWC ADRIATIC 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Ředitel administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky

kalousova

Lucie Kalousová

UWC ADRIATIC 

Profesorka a laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 - společenské vědy

karolina

Karolína Křelinová

UWC IN MOSTAR 

IOM Migrace OSN

1517621352652

Irena Beerová

PEARSON COLLEGE UWC 

Dětská lékařka

43639672_10212917323024141_5581038675183009792_n

Petr Knor

UWC IN MOSTAR 

Učitel

david

David Král

UWC ATLANTIC COLLEGE 

Velvyslanec v Estonsku

Screenshot-2022-09-21-at-12.31.19

Son Tran Tuan

UWC SOUTH EAST ASIA

Manažer v Rolls-Royce Power Systems

anna

Anna Kšírová

UWC MAHINDRA COLLEGE

Anestezioložka a zastupitelka v Liberci

A MNOHO DALŠÍCH! 

Připoj se na náš Discord a poznej další absolventy 👇

HODNOTY

 • Mezinárodní a mezikulturní porozumění 
 • Oslava rozmanitosti
 • Osobní odpovědnost a integrita 
 • Vzájemná odpovědnost a respekt 
 • Soucit a služba druhým
 • Úcta k životnímu prostředí
 • Smysl pro idealismus
 • Osobní výzva
 • Činnost a příkladnost

HODNOTY

 • Mezinárodní a mezikulturní porozumění 
 • Oslava rozmanitosti
 • Osobní odpovědnost a integrita 
 • Vzájemná odpovědnost a respekt 
 • Soucit a služba druhým
 • Úcta k životnímu prostředí
 • Smysl pro idealismus
 • Osobní výzva
 • Činnost a příkladnost

NABÍZENÁ STIPENDIA

Výběrové řízení pro období 2025-2027 ke studiu na školách United World College bude otevřené od 21. 9. 2024.

Upozorňujeme, že student/ka musí splnit podmínky výběrového řízení (viz níže). UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí 70 až 100 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.


Přihlášky budou otevřené od 21. září
do 31. října 2024 👀

 

Přihlášky je možné podat od 21. září
do 3. listopadu 2024  👀

PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO OBDOBÍ 2025-2027

 • Věk 16-17 let k 1.9.2025 (datum narození 2.9.2007 a mladší)
 • Schopnost ovládat anglický jazyk
 • Při postupu do druhého kola výběrového řízení je nutné uhradit registrační poplatek ve výši 1000 Kč (na místě v hotovosti nebo převodem na účet)
 • Navštěvovat střední školu v České republice
 • Být akademicky zdatný/á
 • Podat přihlášku do 31. října 2024
 • V případě postupu do druhého kola doložit doporučující dopis od učitele/ky, trenéra/ky, nebo třeba od vedoucího tvého skautského oddílu nebo jiného dobrovolničení. Už teď začni přemýšlet nad tím, koho si zvolíš a kdo ti dopis bude během 3 týdnů v lednu schopný/á napsat.
 • V případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč/ka předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče/ky na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

PROMINUTÍ POPLATKU

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tomto případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit na liza.mrackova@uwc.cz

FINANCOVÁNÍ STIPENDIÍ

Výše stipendia je závislá na finančních možnostech rodiny studenta/ky; v ekonomicky odůvodněných případech (hmotná nouze, děti z dětských domovů atp.) může být uděleno až plné stipendium. Roční příspěvky rodin vybraných studentů se většinou pohybují mezi 75.000 Kč až 250.000 Kč, u vysoko příjmových rodin mohou být ale příspěvky i výrazně vyšší.

PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO OBDOBÍ 2025-2027

 • Věk 16-17 let k 1.9.2025 (datum narození 2.9.2007 a mladší)
 • Schopnost ovládat anglický jazyk
 • Při postupu do druhého kola výběrového řízení je nutné uhradit registrační poplatek ve výši 1000 Kč (na místě v hotovosti nebo převodem na účet)
 • Navštěvovat střední školu v České republice
 • Být akademicky zdatný/á
 • Podat přihlášku do 3. listopadu 2024
 • V případě postupu do druhého kola doložit doporučující dopis od učitele/ky, trenéra/ky, nebo třeba od vedoucího tvého skautského oddílu nebo jiného dobrovolničení. Už teď začni přemýšlet nad tím, koho si zvolíš a kdo ti dopis bude během 3 týdnů v lednu schopný/á napsat.
 • V případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč/ka předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče/ky na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

PROMINUTÍ POPLATKU

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tomto případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit na liza.mrackova@uwc.cz

FINANCOVÁNÍ STIPENDIÍ

Výše stipendia je závislá na finančních možnostech rodiny studenta/ky; v ekonomicky odůvodněných případech (hmotná nouze, děti z dětských domovů atp.) může být uděleno až plné stipendium. Roční příspěvky rodin vybraných studentů se většinou pohybují mezi 75.000 Kč až 250.000 Kč, u vysoko příjmových rodin mohou být ale příspěvky i výrazně vyšší.

ČAS DO UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK

KRITÉRIA

Na UWC věříme, že vzdělání může změnit naši společnost k lepšímu. Nemyslíme, že by kvalitní vzdělání mělo být vyhrazeno jen pro ty, kteří mají peníze nebo konexe. Věříme, že ti kteří mají snahu, odvahu a energii poznávat svět a vzdělávat se, by měli dostat šanci. Proto hledáme studenty jako jsi ty! Tak to zkus a přihlas se!

 1. Zvídavost a motivace: Opravdová touha poznávat svět kolem sebe a snažit se vždy pochopit nejen lokální, ale i globální šíři problémů. 
 2. Občanská a osobní angažovanost: Schopnost rozvíjet se a ochota reflektovat a konfrontovat své vlastní hodnoty a přesvědčení. Schopnost jednat zodpovědně a s odvahou na základě vlastních přesvědčení. 
 3. Sociální kompetence: Připravenost a schopnost navazovat kontakt s lidmi z rozličných kultur, jednat s respektem, spolupracovat v týmu, hledat společná řešení a efektivně komunikovat v různorodých situacích. 
 4. Odolnost, osobní odpovědnost a integrita: Schopnost postarat se sám/sama o sebe během náročné zkušenosti, kterou UWC nabízí. Ochota dodržovat morální a etické principy společné všem UWC studentům. Smysl pro pokoru a schopnost naslouchat druhým a vážit si jejich názorů.
 5. Motivace pro studium na UWC: Odhodlání a seriózní motivace přispívat k hodnotám UWC a aktivně je prosazovat ve společnosti.

JAK SE PŘIHLÁSIT 

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

Pokud uchazeč/ka splňuje podmínky výběrového řízení, tak zbývá nejdůležitější krok – včas vyplnit přihlášku! Přihlášku do prvního kola lze podat pouze elektronicky. Pokud máte obecné dotazy ohledně výběrového řízení, kontaktujte Líza Mračková. Pokud máte technické potíže s elektronickou přihláškou, obraťte se na lars.laichter@uwc.cz.

I v tomto roce využíváme platformu pro zasílání přihlášek do výběrového řízení, která je společná pro většinu národních komisí UWC. Aby bylo možné přihlášku vyplnit, tak je v první řadě nutné se na uvedeném odkazu zaregistrovat („REGISTRATION“), následně potvrdit emailovou adresu a doplnit svůj profil, který zkontroluje splnění základních podmínek pro účast „Complete eligibility profile“. Poté bude možné vyplnit přihlášku do našeho výběrového řízení.

OBSAH PŘIHLÁŠKY

 • popis tvých mimoškolních aktivit, kterým se uchazeč/ka věnoval/a či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky
 • 2 krátké reflexe v ČJ,
 • krátká esej v AJ,
 • psychometrický test,
 • kontakt na třídního učitele a školu včetně emailu,
 • kreativní video, v kterém nás něco naučíte (max 1 minuta)
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uchazeč/ka jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení.

Pokud uchazeč/ka jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení.

PRŮBĚH

1. KOLO

V prvním kole se posuzují elektronické přihlášky uchazečů. Výběrová komise složená z absolventů UWC především posuzuje zda uchazeč/ka dodal(a) veškeré potřebné dokumenty (viz „Podmínky“ a „Jak se přihlásit“). Pokud uchazeč/ka jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení. Do druhého kola postoupí zpravidla 30 uchazečů.

2. KOLO

Vybraní studenti/ky z prvního kola budou pozváni prostřednictvím emailu. Druhé kole proběhne 23. 11. na adrese Prague City University, Hybernská 24 od 9:00. Ve druhém kole tě mimojiné čekají následující aktivity: 

 • interview v angličtině (individuální)
 • interview v češtině (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Hodnotitelé sledují uchazeče z mnoha hledisek. Podrobná kritéria nicméně nezveřejňujeme. Buď co nejvíce sám/sama sebou a výběrové řízení si co nejvíce užij. 

Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů, kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií a pozve je a jejich rodiče do třetího kola.

3. KOLO

Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací. 

KONTAKTY

UWC Czech National Committee
Kafkova 346/14, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 69342504, DIČ: CZ69342504
tel.: +420 721 785 666
email:
uwc@uwc.cz


IBAN: CZ3155000000001896332001
SWIFT code: RZBCCZPP

bank name: Raiffeisen bank
transparentní účet: 1896332001/5500