UWC_WEB_Propaganda_Icons

Hnutí

UWC (United World Colleges) je mezinárodní hnutí čtrnácti škol, národních komisí ve více než 130 zemích světa a mladých lidí, kteří věří, že vzdělání je nejlepším prostředkem ke „sjednocování lidí, národů a kultur za cílem dosažení míru a trvale udržitelné budoucnosti světa“ (hodnoty UWC hnutí). Na našich stránkách naleznete jak informace o studiu českých studentů na školách UWC, tak informace o výběrovém řízení, při kterém naše organizace UWC Czech National Committee každoročně vybírá nové české stipendisty.

UWC_WEB_Propaganda_Icons32

Vzdělávání

Školy UWC, na které vysíláme české studenty, bez výjimky nabízejí akademický program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Tento dvouletý program se v mnohém liší od středoškolského vzdělání v ČR, nicméně je celosvětově uznávanou a prestižní formou maturity, po jejímž absolvování je možné hlásit se jak na domácí, tak i na nejlepší vysoké školy po celém světě. Studenti jsou prostřednictvím IB vedeni ke kritickému myšlení, ke zdokonalování vlastního tvůrčího psaní a mezioborovým úvahám.

UWC_WEB_Propaganda_Icons2

Komunita

Maturitou spojení českých studentů s hnutím UWC nekončí. Pro valnou většinu se z této zahraniční zkušenosti stane životní styl plný cestování, zvědavosti i snahy bojovat svým způsobem za ideály UWC, ať už kariérou či výchovou vlastních dětí. Komunita také úspěšně funguje jako zdroj rady a pomoci pro současné české studenty UWC. Co také máme společného, je chuť potkávat se a čas od času se v přátelském duchu připomenout jeden druhému. Tradiční letní a zimní sraz je skvělou příležitostí pro setkání současných i bývalých studentů.

Výběrové řízení

UWC Česko ukončilo výběrové řízení na studium na UWC v období 2016-2018. Všem vybraným účastníkům gratulujeme! V letošním roce se soutěžilo o stipendia na následující školy:

 • UWC USA (VELUX stipendium – stále otevřené)
 • UWC Dilijan (Arménie)
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)
 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Maastricht (Nizozemsko)
 • UWC Robert Bosch (Německo)
 • UWC Costa Rica

Upozorňujeme, že některá stipendia se kofinancují a konečná nabídka stipendií se může změnit. Elektronická přihláška do prvního kola výběrového řízení je otevřena od 20. října 2015 do 15. ledna 2016. Upozorňujeme, že student musí splnit podmínky výběrového řízení (viz níže). UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí přibližně 70 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.

Podmínky

Výběrová kritéria

Uchazeč je posuzován čistě na základě osobnostních a intelektuálních ukazatelů. Mělo by se jednat o vyrovnanou osobnost schopnou harmonického rozvoje. Mnohostranný program UWC by nemohl plně uspokojit uchazeče zaměřeného jen na dosahování vynikajících studijních výsledků, ani toho, kdo sleduje jiný vyhraněný životní zájem (např. vrcholového sportovce, špičkovou koncertní umělkyni apod.).

Základní podmínky

 • věk 16-18 let (k 1.9.2016);
 • ovládat základy anglického jazyka;
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit;
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení;
 • navštěvovat střední školu v České republice;
 • být akademicky zdatný
 • podat přihlášku do 15. ledna 2016
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastoručním podpisem zákonného zástupce.

Prominutí poplatku

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tom případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

Jak se přihlásit

Vyplň přihlášku

Pokud uchazeč splňuje podmínky výběrového řízení, tak uzbývá nejdůležitější krok – včas vyplnit přihlášku! Přihlášku do prvního kola lze podávat pouze elektronicky. Pokud máte obecné dotazy ohledně výběrového řízení, kontaktujte Martina Martínka. Pokud máte technické potíže s elektronickou přihláškou, obraťte se na Emanuela Buzka.

Obsah přihlášky

 • strukturovaný životopis uchazeče (v angličtině),
 • popis aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky, případně podložený dobrozdáním vedoucích těchto aktivit, vysvědčeními, diplomy apod. (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: “Můj nejsilnější zážitek.” (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „Idea that makes me shiver.“ (v angličtině),
 • krátké zamyšlení nad tím, proč preferuji školu v zemi, kterou jsem uvedl, případně, proč žádnou zemi nepreferuji,
 • kontakt na třídního učitele včetně telefonického spojení a emailu,
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení.

Průběh

První kolo

V prvním kole se posuzují elektronické přihlášky uchazečů. Výběrová komise především posuzuje, zda uchazeč(ka) dodal(a) veškeré potřebné dokumenty (viz “Podmínky” a “Jak se přihlásit”). Pokud uchazeč(ka) jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení. Do druhého kola postoupí zpravidla 30 uchazečů.

Druhé kolo

Druhé kolo se uskuteční v sobotu 13. února 2016 v prostorách Prague College v Praze (Polská 10, Praha 2). Vybraní studenti z prvního kola budou pozváni prostřednictvím emailu. Prezence je v 9:00, zahájení první aktivity pak v 9:30. Druhé kolo výběrového řízení je rozděleno do pěti aktivit:

 • interview v češtině a angličtině (individuální)
 • osobnostní test (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • test všeobecných znalostí a diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Hodnotitelé sledují uchazeče z mnoha hledisek. Podrobná kritéria hodnocení nezveřejňujeme. Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů, kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií a pozve je do třetího kola.

Třetí kolo

Třetí kolo se uskuteční v sobotu 27. února 2016 v prostorách Prague College, Polská 10, Praha 2. Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací.Výběrové řízení je v tuto chvíli uzavřeno.

Další ročník bude vyhlášen na našich stránkách v říjnu 2016. Děkujeme za Váš zájem!

Stipendium VELUX

Všechny týmy (Španělsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Česko, Turecko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko a Finsko)

VELUX stipendium je zvláštní stipendium určené dětem ze znevýhodněného prostředí. Je součástí programu dánské společnosti VELUX, která věnovala přes milion eur mezinárodnímu hnutí UWC na podporu takových studentů ze zemí střední a východní Evropy (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko). V letech 2013 až 2016 bude tímto způsobem podpořeno celkem 36 studentů (z toho 7 z České republiky).

Definice „znevýhodněného studenta“ je částečně určena podmínkami stipendia VELUX, částečně je možno definici doplnit ze strany výběrové komise UWC. Jedná se především o studenty:

 • Pocházející z rodin, které jsou oprávněny čerpat dávky hmotné nouze;
 • Romské národnosti;
 • Žijící v dětských domovech a SOS vesničkách.

V letošním roce jsou k dispozici stipendia na školy:

 • UWC Maastricht (Nizozemsko)
 • UWC-USA (Spojené státy americké)

Termín pro podávání přihlášek je 15. ledna 2016. Uchazeči o Velux stipendium vyplňují klasickou elektronickou přihlášku do výběrového řízení zde.

Kontakt: martin.martinek@uwc.cz

Elektronická přihláška

Naše školy

123456781491011121316

Zážitky studentů

  Blog UWC Česko

  Blog UWC Česko

  • Studium v Arménii není brnkačka
   Studium v Arménii není brnkačka
   Jaké to je studovat na UWC? Přečtěte si rozhovor z Lidových novin s naším studentem na UWC v Arménii Aldinem.
  • Míša a Aldin píšou z Arménie
   misaaldin
   Poslední ohlédnutí za plakajícími rodiči… Dohady o tom, jestli něco očekávat, nebo naopak ne… Pětihodinové nervozní mnutí rukou v letadle. Cestování letadlem je prapodivností samo…
  • ‪#‎YES2015DK‬ – UWC Short Course Denmark
   Všechny týmy (Španělsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Česko, Turecko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko a Finsko)
   Koncem července se skupina pěti českých středoškoláků vydala na sever Dánska na ostrov Læsø za 14 denním dobrodružstvím s názvem UWC Short Course. Co to…

  Blogy studentů & UWC v médiích

  V českých médiích

  Kontakty

  UWC Czech National Committee o.s. Rytířská 31, 110 00 Praha 1 IČ: 69342504, DIČ: CZ69342504 tel. 224 186 210 email: uwc@uwc.cz transparentní účet: 1896332001/5500

  • Radomír Špok (předseda)
  • radomir.spok@uwc.cz
  • Martin Martínek (výběrové řízení)
  • martin.martinek@uwc.cz
  • Věra Šídlová
  • vera.sidlova@uwc.cz
  • Emanuel Buzek (stipendia Velux, pr & web)
  • emanuel.buzek@uwc.cz
  • Thomas Britz (fundraising & legal)
  • thomas.britz@uwc.cz
  • Ondřej Babouček (finance)
  • ondrej.baboucek@uwc.cz
  • Martin Kryl (admin)
  • martin.kryl@uwc.cz

  Partneři

  praguecollege
  Nadační Fond Rodiny Orlických